De Jager: iedere adviseur moet diploma kunnen tonen