Levenhypotheek met beleggingsverzekering

Ook bij deze hypotheekvorm wordt er kapitaal opgebouwd door middel van een levensverzekering. De premies van de levensverzekering worden geïnvesteerd in beleggingsfondsen. Het rendement op de ingelegde premies is dan ook afhankelijk van de resultaten van deze fondsen. Hierdoor kan het eindkapitaal niet gegarandeerd worden.

De vaste maandelijkse premie voor de verzekering is opgebouwd uit premie voor de overlijdensrisicodekking (risicopremie) en premie voor de kapitaalopbouw. De verhouding tussen deze twee premies wordt iedere maand opnieuw vastgesteld. Als de opgebouwde waarde toeneemt, hoeft er minder verzekerd te worden bij overlijden. Hierdoor kan in het algemeen de risicopremie laag blijven waardoor er een groter deel van de premie kan worden belegd.

De beleggingsverzekering kent een grote mate van flexibiliteit. De verzekering is gemakkelijk aan te passen aan de veranderende wensen gedurende de looptijd. Hierbij moet u denken aan bijvoorbeeld een verhuizing naar een duurdere woning waardoor het verzekerde bedrag bij overlijden aangepast moet worden.

Uiteraard brengt beleggen risico’s met zich mee. Steeds vaker bieden verzekeraars garantiefondsen aan, waardoor in iedere geval een deel van het rendement gegarandeerd kan worden. Laat u zich goed informeren over de verschillende beleggingsvormen en de bijbehorende risico’s.

grafiek_belegging.gif

De voordelen:

De nadelen: