Traditionele levenhypotheek

Bij de traditionele levenhypotheek wordt er door middel van een levensverzekering kapitaal opgebouwd voor de aflossing. Er wordt tussentijds niet op de hypotheek afgelost, maar er wordt een maandelijkse premie betaald aan de verzekeraar.

Deze premie zorgt ervoor dat op de einddatum van de verzekering, meestal na 30 jaar, de hypotheek (gedeeltelijk) wordt afgelost. Ook bij eerder overlijden zal er een uitkering plaatsvinden waarmee de nabestaanden de hypotheek (gedeeltelijk) kunnen aflossen.

De einduitkering van de verzekering is niet gegarandeerd, omdat deze afhankelijk is van de winst van de verzekeringsmaatschappij. Vaak wordt wel een rendement van 3% gegarandeerd. Het rendement is vaak hoger, waardoor er een redelijke kans bestaat dat u aan het eind van de looptijd voldoende kapitaal heeft om de hypotheek volledig af te lossen.

grafiek_leven.gif

De voordelen:

De nadelen: